Otevřená učebnice

Podklady do výuky jsou tvořeny primárně pro studenty semináře Svět médií a většinou k prezentaci nálěží i pracovní listy a popisy aktivit. Některé kapitoly obsahují i podklady přímo pro učitele a cílem je, aby tato metodická a didaktická podpora byla postupně součástí všech témat. Vytvoření podkladu pro učitele je však neuvěřitelně časově náročné, proto buďte prosím trpěliví:-) Materiály mohou obsahovat chyby, dokonce i pravopisné, protože text neprochází před zveřejněním žádnou externí korekturou ani kontrolním čtením.

Průzkumy, výzkumy a ankety v médiích

Žáci zjistí, jakou vypovídající váhu má hlasování v různých anketách na FB či on-line portálech.  Naučí se rozlišovat validitu výzkumů v médiích a rozeznávat různé výzkumy, jejichž výsledky jsou šířeny jen pro PR účely. Zde naleznete prezentaci, metodiku pro učitele a...

Novinář, práce redakce a profesní etika

Žáci pochopí, jak funguje redakce a jakou roli mají jednotliví novináři v redakční práci. Zjistí, co musí novinář umět, aby mohl svou práci odvádět profesionálně. Žáci rozeznají, kdy se může u novináře či v redakci projevit autocenzura. Zde naleznete prezentaci,...

Veřejnoprávnost a regulace

Žáci pochopí princip veřejnoprávních médií a poznají prvky veřejnoprávnosti. Určí, jak se demokratické mechanismy projevují v kontrole médií a veřejnoprávnosti. Vysvětlí význam regulace a rozpoznají product placement. Zde naleznete prezentaci, metodiku pro učitele a...

Bulvár

V lekci Bulvár se žáci naučí rozeznat bulvární prvky ve zpravodajství a odliší bulvární obsah od fíčru a story. Dále poznají rozdíl mezi celebritním a politickým bulvárem a dozví se o významných bulvárních kauzách. Zde naleznete prezentaci, metodiku pro učitele a...

Svět hodnot v éře Golden Kids

V lekci Svět hodnot v éře Golden Kids poznáte, jak vznikala česká populární hudba, jak se uvolněné hospodářské podmínky projevily na vzniku československého hudebního marketingu a pochopíte, jak šíření fake news, vytváření kompra, pochybnosti o smysluplnosti hudebních...

Fact-checking

V lekci Fact-checking se žáci naučí pomocí rozvojových témat reversně vyhledávat zdroje a posuzovat, proč se jednotlivé zdroje liší. Zde naleznete prezentaci, metodiku pro učitele a pracovní list. Celá metodika je sepsána v souboru Fact-checking – průvodce pro...

Svět médií a politiků

V lekci Svět médií a politiků jsou čtyři dvouhodinové bloky, které by měli pomoci pochopit, jak se vytvářejí politické kampaně a jak se hodnoty strany zviditelňují v politických heslech, jednotné vizualitě strany či prezentaci politiků. Zde naleznete prezentaci,...

Svět fake news, hoaxů, propagandy a manipulací

Svět fake news, hoaxů, propagandy a manipulací je tematický modul o čtyřech devadesátiminutových lekcích, které jsou rozděleny na „Pojmy a uvedení do tématu“, „Propaganda“,  „Doba postfaktická“ a „Média v době...

Historie médií

V lekci Historie médií žáci poznají, jak se média vyvíjela od počátku civilizací a jaký měla vliv na vývoj společnosti. Důraz je dán na pochopení současného světa médií a jaký vliv mají média na nás. Zde naleznete prezentaci, metodiku pro učitele, pracovní listy,...

Porevoluční vývoj médií v ČR

Lekce dává stručný přehled, jak se česká média změnila od roku 1989, a to jednak v důsledku vlastnických změn, tak i technologickým pokrokem či krizí na inzerentním trhu v roce 2008. Zde naleznete prezentaci, metodiku pro učitele a pracovní listy. Celá metodika je...

Od události k titulku

Lekcí poznáte, jak vzniká mediální realita – stane se událost a novinář v online médii je tlačený co nejrychleji informaci zpracovat. Dalším praktickým cvičením zjistíte, jak se jedna událost může být zcela odlišně prezentována různými médii. Zde naleznete...

Fakta, osobní sdělení, názory

Dovednost odlišit osobní názory či komentáře od faktů je klíčová schopnost se ubránit manipulacím. K lekci je vybrána výzva Tomia Okamury s oslovením „Milí Romáci“ a reportáž idnes.cz z doby anticiganistických nepokojů ve Varnsdorfu (2011). Zde naleznete...

Diskuse, argumentační fauly a netiketa

K mediální výchově patří i chování v online prostředí, na sociálních sítích a v diskusích. Žáci i studenti si mohou vyzkoušet přímo na úryvcích z diskusí na FB, jakých typů argumentačních faulů (klamů) se jejich autoři dopustili. K tomu jsou dvě varianty pracovních...

Nenávistné projevy (hate speech)

Podstatou lekce je pochopení, co jsou nenávistné projevy (hate speech), jak se poznají, jak se jim bránit či s nimi bojovat. Ilustrací je popis břeclavské kauzy z roku 2012 (i s prolinky apod.) a v pracovním listu žáci/studenti mohou podle jednotlivých paragrafů...

Zpravodajské hodnoty

Lekce pomůže žákům i studentům pochopit, jak se tvoří zpravodajství. Součástí lekce je hra na editora, kde žáci určují, co se dostane do hlavní zpravodajské relace a pak si na pěti TV stanicích z jednoho dne ověří, zda mají profesionální editoři stejný názor. Lekce...

Speciál: Kazma a Meldik – My se nevzdáme

Vloni úspěšně Kazma ve svém pořadu One Man Show nachytal produkční tým pořadu Prostřeno!. TV Prima však zareagovala velmi poučeně a dokázala Kazmovu show využít k vyšší sledovanosti již odvysílaného pořadu. Což je ovšem rozdíl oproti spoečností Ogilvy a Karlovarských...