V lekci Fact-checking se žáci naučí pomocí rozvojových témat reversně vyhledávat zdroje a posuzovat, proč se jednotlivé zdroje liší.

Zde naleznete prezentaci, metodiku pro učitele a pracovní list. Celá metodika je sepsána v souboru Fact-checking – průvodce pro učitele.