Podstatou lekce je pochopení, co jsou nenávistné projevy (hate speech), jak se poznají, jak se jim bránit či s nimi bojovat. Ilustrací je popis břeclavské kauzy z roku 2012 (i s prolinky apod.) a v pracovním listu žáci/studenti mohou podle jednotlivých paragrafů hodnotit, zda jsou konkrétní výroky ze sociálních sítí trestné či nikoliv. Součástí lekce je i popis zážitkové metody „hranice“, kterou si žáci/studenti „prožijí“, jak je velmi jednoduché místo rozumné diskuse vyvolat konflikt.

Zde naleznete prezentaci, textový podklad pro učitele, pracovní list i popis zážitkové metody „hranice“. Celá metodika je sepsána v souboru Nenávistné projevy (hate speech) – průvodce pro učitele.