Zdroje a data

Vše co potřebujete k mediální výchově
Učebnici mediální výchovy Svět médií Michala Kaderky, která je ke stažení zdarma, naleznete zde.

Pokud podle vás chybí užitečný výukový zdroj, důležitý výzkum, analýza či data, napište prosím na info@svetmedii.info.

Online materiály do výuky

Ako fungují média – magazín slovenského Denníku N
Bad news – hra na propagandistu, jejímž cílem je získat co nejvíce followerů tweetováním a zjišťování nejúčinnějších praktik k tématu Covid-19.
Bez faulu – web k pravidlám argumentace v diskuzích
Být v obraze – třináctidílný vzdělávací pořad ČT a JSNS o médiích (2009)
Co jsem vyzkoušela – web Jitky Rambouskové k podpoře smysluplného zapojení ICT do výuky napříč předměty
Databáze výstupů – OP Vzdělání pro konkurenceschopnost – je nutné vložit do prvního pole “Obecné hledání” mediální výchova či jakýkoliv jiný pojem vztahující se k hledanému tématu
Děti a média – web Rady pro rozhlasové a televizní vysílání k mediální výchově
Digitalizovaný archiv časopisů Ústavu pro českou literaturu AV ČR – výběr digitalizovaných časopisů a Rudého práva od roku 1950
DUMY.cz – přípravy učitelů do výuky  tématu mediální výchova (je nutné vložit do vyhledávače “mediální výchova”)
Euromýty – web o mýtech týkajících se EU
Filtr – desetidílný podcast Českého rozhlasu k mediální výchově. Pořadem provází YouTuber Lukefry a součástí jsou i pracovní listy.
Guru ve škole – rozcestník pro využití ICT aplikací ve třídě; nápomocná je i FB stránka se stejným názvem
Ilinčev – blog o využívání psychologie a manipulativních technik webů
iReporter – hra britské veřejnoprávní BBC o novinářské práci (anglicky)
Jak na internet – portál provozovatele národní domény cz.nic. Jsou zde videa-tutorialy k autorským právům v online prostředí
Jeden svět na školách (JSNS) – materiály k mediálnímu vzdělávání vzdělávacího programu organizace Člověk v tísni
Komunikační výchova – portál Katedry českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Kovyho mediální ring – pět šestiminutových videí k mediální gramotnosti; projekt youtubera Kovyho a Jednoho světa na školách (JSNŠ)
Kritické myšlení – magazín slovenského Denníku N, jak poznat hoaxy, fake news apod.
Mediagram – portál Kabinetu informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně; lze si vybrat propojení MV a konkrétního předmětu (2015)
Média a chudoba – metodická příručka a DVD pro SŠ od JSNS (2010)
Média pod lupou – portál s výukovými materiály k mediální výchově Metropolitní univerzity (2013)
Mediální gramotnost a ICT, Centrum mediálního vzdělávání (2014)
Medialnivychova.fsv.cuni.cz – podklady do výuky, aktivita pedagoga Radima Woláka (FSV UK)
Media and information literacy – A practical guidebook for trainers (Second Edition) – podklady do výuky (Akademie DeutscheWelle, anglicky)

Mediální výchova na gymnáziích, projekt Koalice nevládek Pardubicka (2011)
Naše třída – web Kateřiny a Tomáše Musiolových k podpoře smysluplného zapojení ICT do výuky
NewseumEd – portál k mediální výchově ve škole (anglicky)
O pravdu? – publikace JSNS s 9 mediálními tématy, součástí je sada didaktických plakátů (2018)
Pirátské vysílání – šestnáctidílný seriál ČT Déčko o médiích (čtrnáctiminutová videa) pro prvostupňové děti (2016)
Príručka pre stredné školy: Klamstvá a konšpirácie – magazín slovenského Denníku N
Prut (Průřezová témata) – pro materiály do výuky vytvořené z veřejných grantů společností CCA Group je nutné si požádat na emailu Pavel.Skarban@cca.cz
Rozpravy o českých médiích – série diskusí na různá témata z oblasti médií a žurnalistiky pořádaná FSV UK poslouží jako teoretický základ k mediální výchově, ke sledování novinek a trendů v oblasti médií – videa dostupná na YouTube nebo FB stránce
Sdílíme zkušenosti z mediální výchovy – FB skupina určená pro učitele a vzdělavatele mediální výchovy
Seznam se s médii – projekt Michala Kaderky a dalších pedagogů pro společnost Seznam.cz. V rámci projektu byly vytvořeny metodické materiály na pět klíčových témat.
Svajp 2.0 – novinky ze světa mobilních aplikací
Škola médií – portál Vyšší odborné školy publicistiky
Ta učí tak a ten zas takhle… – FB skupina nejzkušenějších učitelů na podporu zapojení ICT do výuky napříč předměty
Trainbra – materiály spolku Matika.in k rozvoji kritického myšlení prostřednictvím mediální výchovy
Učte s námi – web na podporu zapojování ICT do výuky učitelů sdružujících se ve Google EDU Group
VOA Learning English’s News Literacy – videa o zpravodajské gramotnosti v rámci výuky anglického jazyka rádia Voice of America (v anglickém jazyce)
Web Literacy for Student Fact-Checkers – návod na ověřování informací s množstvím praktických příkladů z médií (v anglickém jazyce)
Zkola.cz – vzdělávací portál Úřadu Zlínského kraje se sekcí pro učitele mediální výchovy

Hoaxy, manipulace, dezinformace

Bullshit Detector – plugin zdarma pro prohlížeč Chrome, který upozorní, že navštívený web může obsahovat účelové manipulace
CTHH MV (Centrum proti terorismu a hybridnám hrozbám) – twitterový účet
Demagog.cz – ověřování pravdivosti výroků politiků
Fotoforensic.com – detekce úprav na fotografii
Hoax.cz
Hoaxorfact.com – v anglickém jazyce
Hoaxes.org – v anglickém jazyce
Changing minds – online učebnice o propagandě v anglickém jazyce
IntelTechniques – aplikace pro zjišťování aktivit profilů na sociálních sítích
Konspiratori.sk
Manipulatori.cz
Propaganda Critic
Scamadviser.com – ověřování původu a věrohodnosti webu
Snopes.com – v anglickém jazyce
Zvolsi.info

 

Internetová bezpečnost

Bezpečněonline.cz – výukový portál Národního centra bezpečnostnějšího internetu (NCBI)
E-bezpečí
Facebook Safety – portál Facebooku pro mládež o soukromí a bezpečnosti (v českém jazyce)
Národní centrum bezpečnostnějšího internetu – učební materiály k internetové bezpečnosti
Nauč tetu na netu – seriál ČT Déčko a CZ.Nic (32 desetiminutových dílů) o internetové bezpečnosti (2017)
Ovce.sk – slovenský seriál (21 tříminutových dílů) pro jednostupňové děti o nebezpečí médií a internetu (slovensky s českými titulky, 2009)
Seznamsebezpečně.cz
Zodpovedne.sk – web o bezpečném používání internetu (slovensky)

Blinka L.: Online závislosti, Grada 2015.
Seifertová L., Eckertová L.: Hustej internet,  Prchal Petr 2014.

Publikace k mediální výchově

Blog Davida Buckinghama o mediální výchově
Pastorová M., Jirák J.: K integraci mediální výchovy, FF UPOL 2015.
Labischová D.: Didaktika mediální výchovy, Ostravská univerzita, 2013.
Grizzle A. a kol.: Media and Information Literacy. Policy & Strategy guidelines, UNESCO 2013.
Pavličiková H., Jirák J.: Média pod lupou. Mediální výchova jako téma celoživotního vzdělávání, Praha 2013.
Hoechsmann M., Poyntz S. R.: Media Literacies: A Critical Introduction, Wiley-Blackwell 2012.
Jirák J., Šťastná L.: K periodizaci vývoje mediální výchovy a mediálního vzdělávání v českém prostředí v evropském kontextu, Sborník národního muzea v Praze, sv. 57 čís. 4,  str. 67–72, 2012.
Sloboda, Z., Keilhauer, J. a kol.: Mediální tvorba v kontextu vzdělávání, Barrister & Principal 2011.
Wilson C. a kol.: Media and information literacy. Curriculum for teachers, UNESCO 2011.
Niklesová E., Bína D.: Mediální gramotnost a mediální výchova: studijní texty, České Budějovice: Vlastimil Johanus, 2010.
Hobbs R., Jensen A.: The Past, Present, and Future of Media Literacy Education, The National Association for Media Literacy Education’s, Journal of Media Literacy Education 2009.
Pavličíková, H., Šebeš, M.: Mediální pedagogika, JČU v Českých Budějovicích, 2009.
Jirák J., Wolák R.: Mediální gramotnost: nový rozměr vzdělávání, Radioservis a FSV UK 2007.
Niklesová E.: Teorie a východiska současné mediální výchovy, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2007.
Jenkins H. a kol.: Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century, Comparative Media Studies Program at the Massachusetts Institute of Technology 2006.
Bína D.: Výchova k mediální gramotnosti, Jihočeská univerzita, 2005.
Hobbes R.: The seven great debates in the media literacy movement, Journal of Communication, Volume 48, 1998.

Publikace o médiích v kontextu mediální výchovy

Dobrý a ucelený přehled literatury k pochopení médií a jejich vlivu na společnost je i zde na webu Děti a média, který provoztuje Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

Táborský J.: V síti dezinformací, Grada 2019.
Fiske J.: Jak rozumět populární kultuře, Akropolis 2018.

Gregor J., Vejvodová P., Zvol si info: Nejlepší kniha o fake news!!!, Computer Press 2018.
Rosling H.: Faktomluva. Deset důvodů, proč se mýlíme v pohledu na svět – a proč jsou věci lepší, než vypadají, Jan Melvil Publishing 2018.
Manovich L.: Jazyk nových médií, Karolinum 2018.
Nutil P.: Média, lži a příliš rychlý mozek, Grada 2018.
Young M.: Ogilvy o reklamě v digitálním věku, Svojtka & Co 2018.
Alvarová A.: Průmysl lži, Triton 2017.
Ftorek J.: Manipulace a propaganda na pozadí současné informační války, Grada 2017.
Halada J., Osvaldová B.: Slovník žurnalistiky: Výklad pojmů a teorie oboru, Karolinum 2017.
Samek T.: Tahle země je naše: Český a německý veřejný prostor v deiktické perspektivě, Univerzita Pardubice 2016.
Hejlová D.: Public relations, Grada 2015.
Silverblatt A., Volek J.: Mediální gramotnost. Jak rozumět obsahům médií, DIMLE 2015.
Gleick j.: Informace: Historie. Teorie. Záplava, Argo, Dokořán 2013.
Giles D.:
Psychologie médií, Grada 2012.
Bednařík P., Jirák J., Köpplová B..: Dějiny českých médií, Grada 2011.
McLuhan H. M.: Jak rozumět médiím, MF 2011.
Jirák J., Köpplová B.: Masová média, Portál 2009.
Dieter P.: Boj o média – Dějiny nového kritického myšlení o médiích, Karolinum 2005.
Russ-Mohl S., Bakičová H.: Žurnalistika, Grada 2005.
Reifová I.: Slovník mediální komunikace, Portál 2004.
Jirák J., Köpplová B.: Média a společnost, Portál 2003.
Šmahel D.: Psychologie a internet, Triton 2002.
McQuail, D.: Úvod do teorie masové komunikace, Portál 1999.

Doporučené učebnice

Valenta B., Brom Z., Kellerová I.: Příručka pro předškolní vzdělávání, Raabe 2016.
Bělohlavá Eva a kol.: Mediální výchova, Fraus 2013.
Mediální výchova na 2. stupni ZŠ. Tvořivé náměty pro výuku průřezových témat, Raabe 2012.
Zejdová Zuzana: Mediální výchova: Praktické náměty pro výuku na 1. stupni ZŠ, Raabe 2012.
Pospíšil J., Závodná L. S.: Sada učebnic, Computer Media 2010.
Jirák J., Mičienka M. a kol.: Základy mediální výchovy, Portál 2007.

Kritická gramotnost – čtvrtletník pro učitele všech stupňů škol, kteří chtějí rozvíjet kritickou a čtenářskou gramotnost. Vydává Pomáháme školám k úspěchu a časopis je zdarma.

Projekty a organizace, které se školami v oblasti mediální výchovy spolupracují a lze se s nimi domluvit na návštěvě ve škole

Demagog.cz
DOX – Centrum současného umění
E-bezpečí – nabídka vzdělávacích akcí
FakeScape – úniková hra o dezinformacích
Faketicky – workshopy pro školy (média a dezinfomrace, kritcké myšlení a kyberšikana na sociálních sítích
Stužák – kurzy kritického myšlení
Škola médií – kurz mediální výchovy pro pedagogy SŠ
Týdny mediálního vzdělávání – projekt pořádaný JSNS
Zvolsi.info

Analýzy a data k mediální výchově a gramotnosti

Stav mediálního vzdělávání na základních a středních školách, STEM pro JSNS, 2023.
Studie mediální gramotnosti populace ČR, Univerzita Palackého pro RRTV, 2021.
Studie mediální gramotnosti populace ČR: Mediální gramotnost osob mladších 15 let, Univerzita Palackého pro RRTV, 2021.
Mediální gramotnost, STEM pro Českou televizi, 2018.
Enhancing knowledge of European children’s online opportunities, risks and safety, výsledky průzkumů napříč jednotlivými zeměmi
Mediální výchova na ZŠ a SŠ ve školním roce 2017/18, Tematická zpráva České školní inspekce 2018
Mediální gramotnost středoškoláků a jejich postoje k médiím, Median pro JSNS 2018.
Stav výuky mediální výchovy na středních školách, Median pro JSNS 2018.
Analýza stavu mediálního vzdělávání na základních a středních školách v ČR, Michal Kaderka pro Evropské hodnoty, 2018.
Výuka mediální výchovy na středních školách, Median pro JSNS, 2017.
Co si myslí o světě dnešní středoškoláci? Median pro JSNS, 2017.
EU Kids Online v České republice – probíhající výzkum pod vedením prof. Davida Šmahela z Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny FSS MU
Studie mediální gramotnosti populace ČR. Mediální gramotnost osob starších 15 let, FSV UK pro RRTV, 2016.
Studie mediální gramotnosti populace ČR. Mediální gramotnost osob mladších 15 let, FSV UK pro RRTV, 2016.
Mediální gramotnost ohrožených skupin: senioři, etnické a národnostní menšiny a vybrané aspekty mediální gramotnosti, FOCUS – Marketing & Social research pro RRTV, 2016.
Mapping of media literacy practices and actions in EU-28, European Audiovisual Observatory 2016.
Byl jednou jeden tablet: děti (0-8) a digitální technologie, FSS MU 2015.
Sloboda Zdeněk: Mediální výchova v rodině – postoje, nástroje, výzvy, UP Olomouc 2013-
Livingstone S., Bovill M.: Children and their Changing Media Environment: A European Comparative Study, Routledge 2001.

Data (domácí)

Asociace televizního vysílání, výsledky sledovanosti
Sdružení pro internetový rozvoj, monitoring chování dětí na internetu v ročenkách SPIRu
Návštěvnost webů – monitoring SPIRu
Statistiky týkající se domény .cz (nic.cz)
Čtenost tisku a poslechovost rádií, či Výzkum čtenosti
Ročenka unie vydavatelů
Ročenka ke knihám, tiskovým médiím apod. obecně (Statistika kultury ČR)
Návštěvnost kin (Unie filmových distributorů)
Oblíbenost na sociálních sítí (Socialbakers – data jsou globálně, za jednotlivé země i FB/YT/Twitter)