Licence k užití

Co je veřejná licence

Všechny podklady do výuky jsou zveřejněny pod licencí Creative Commons CC-BY-NC-SA.
Veřejná licence je součástí autorského práva, které se vyznačuje symbolem ©. Současná podoba autorského práva vznikla v době, kdy neexistoval internet. Vzhledem k pozdějšímu rozvoji internetu nemůže současná podoba autorského práva reflektovat nejčastější způsob sdílení přes sociální sítě.

Proto se již kolem milénia rozvíjí veřejné licence, které více zohledňují šíření po webech a sociálních sítích. Nejrozšířenější veřejnou licencí je Creative Commons. Ta počítá s tím, že si lidé stáhnou fotografii, upraví si ji a vyvěsí někde dále, třeba na FB.

Jak by bylo možné nakládat se staženými soubory, pokud by nebyly pod licencí Creative Commons CC-BY-NC-SA?

Automaticky by se nakládání se staženými soubory posuzovalo podle autorského práva ©, které umožňuje jen např. užití citace či použití pro vlastní potřebu. Pro výuku ve škole je české autorské právo velkorysé a výjimka pro práci ve třídě umožňuje dělat takřka cokoliv. Problém je ale ve chvíli, kdy si učitel vyvěsí zpracovaný materiál na svém webu či blogu, nebo ho pošle žákovi s individuálním vzdělávacím plánem (IVP) emailem.

Místem vzdělávání ale nejsou jen školy, ale i knihovny, muzea či galerie. Velkorysá výjimka se vztahuje ovšem jen pro formální vzdělávání (vzdělávání ve školách), pro instituce neformálního vzdělávání (skauti nebo osvětové sekce na webu nemocnic) však výjimka pro vzdělávání neplatí. Přičemž ani autorovi nevadí, že se jeho dílo šíří dále.

Co umožňuje CC-BY-NC-SA

Varianta licence Creative Commons CC-BY-NC-SA umožňuje každému, kdo web navštíví a stáhne si jakýkoliv soubor, aby se neobával jakéhokoliv právního postihu, pokud si materiál upraví a pošle někomu emailem nebo nasdílí na sociálních sítí. Jedinou podmínkou – která je společná všem variantám – je uvedení původního zdroje. Tato zvolená licence však neumožňuje komerční využití.

Co znamenají písmena

  • CC – Zkratka Creative Commons.
  • BY – Uvedení autora (Attribution).
  • NC – Nelze použít komerčně (Noncommercial) – pokud by měl zájem použít podklady komerčně, musel by se přímo obrátit na autora a domluvit s ním jiné podmínky.
  • SA – Licence musí zůstat stejná (Share Alike) – upravené dílo nesmí být licenčně změněno, tzn. že musí být stále otevřeno ostatním a neumožňuje bez domluvy s autorem komerční zpracování. Podklady do výuky je proto možné dále upravovat, používat a v případě uvedení autora i dále sdílet.

Proč jsou materiály zdarma

Nelze vzdělávat bez sdílení. Vzdělávání je sdílení.. Vzájemné sdílení mezi učiteli je jedna z možností, jak snížit nerovnost v přístupu ke vzdělávacím zdrojům (angl. Open Educational Resources – zkr. OER). Podpora OER je dokonce uvedena v úvodu Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020.

Jakožto učitel nezveřejňuji vše, co v hodinách dělám. Zpracování jakýchkoliv podkladů do výuky tak, aby mohly být zveřejněny a učitelé metodice a obsahu rozuměli, zabere spoustu času. Ale jsou témata, ve kterých se cítí učitel silný, protože opakovaně zaujmou děti a něco je konkrétního naučí. Zveřejnit takto jedno či dvě dobré téma ročně je cestou, jak dostat do učitelského terénu více podnětů a zvýšit tím kvalitu vzdělávání jako celku. Tím se zároveň rozvíjí kultura sdílení mezi učiteli.

Podklady mohou obsahovat chyby, dokonce i pravopisné, protože text neprochází před zveřejněním žádnou externí korekturou ani kontrolním čtením. Mnoho učitelů se obává zveřejnit své metodiky a podklady do výuky kvůli negativním komentářům. Je dobré je číst, ale osobně se s nimi příliš nezabývat. Naprostá většina reakcí je pozitivních a často obsahují náměty na zlepšení, kultivovaně upozorňují na chyby či vedou k získání dalších nápadů, jak posunout metodiku výuky. Sdílení vlastních materiálů do výuky umožňuje i navázat kontakt s učiteli, kteří pracují s podobnými tématy, mají stejné vzdělávací cíle a vedou k vzájemné výměně zkušeností. Tyto zpětné vazby pak přispívají k vylepšení původně zveřejněných materiálů a jejich následnému šíření.