K mediální výchově patří i chování v online prostředí, na sociálních sítích a v diskusích. Žáci i studenti si mohou vyzkoušet přímo na úryvcích z diskusí na FB, jakých typů argumentačních faulů (klamů) se jejich autoři dopustili. K tomu jsou dvě varianty pracovních listů s argumentačními fauly: běžně objevované rétorické figury či dohady fanoušků, zda pokřik Jude Slavia je projevem antisemitismu.

Zde naleznete prezentaci do výuky, podklady pro učitele a dvě varianty pracovních listů s argumentačními fauly. Celá metodika je sepsána v souboru Diskuse, argumentační fauly a netiketa – průvodce pro učitele.